Stručný návod ako pokladať tatranský profil

Síce mnoho domácich majstrov má s montážou tatranského profilu skúsenosti, pre tých, ktorí sa ním chystajú obložiť steny prvýkrát, prinášame stručný návod, ako na to.

Steny musia byť vyzreté a suché

Ešte pred tým, než sa vôbec do obkladania pustíte, musia byť steny pripravené na pokládku tatranského profilu. To znamená, že musia byť vyzreté a suché. To isté platí o celej miestnosti, v ktorej by mala byť bežná interiérová vlhkosť. Na tú si musí zvyknúť aj samotné drevo profilu, preto ho pred prácou prineste do miestnosti a nechajte mu aspoň 48 hodín na to, aby sa aklimatizovalo. Vyhnete sa tak výraznej práci dreva po jeho položení na stenu.

Tatranský profil potrebuje podkladovú konštrukciu

Tatranský profil si vyžaduje vybudovanie podkladovej konštrukcie, ktorá zabezpečuje stále prúdenie vzduchu za obkladom steny. Takúto konštrukciu si ľahko zhotovíte z drevených hranolov. Samozrejme, aj tie si dokážete kúpiť u nás spoločne s tatranským profilom. Na podkladovú konštrukciu nezabúdajte ani v prípade, ak medzi stenu a profil plánujete umiestniť tepelnú či zvukovú izoláciu. Nezabúdajte, že jednotlivé hranoly je potrebné vopred ošetriť ochranným náterom, ktorý zníži riziko napadnutia dreva plesňami či hubami.

Pri vytváraní podkladovej konštrukcie na tatranský profil najskôr na stenu osaďte hranoly na spodok a vrch steny, čím vymedzíte plochu na pokládku. Potom odspodu osádzajte vo vzájomných vzdialenostiach približne 50-80 cm ďalšie hranoly. Nezabúdajte, že na zabezpečenie prúdenia vzduchu musíte občas celistvosť vodorovných hranolov narušiť, ako je zobrazené na obrázku.

montáž tatranského profilu

Ak máte pripravenú konštrukciu a tatranský profil je aklimatizovaný, môžete pristúpiť k samotnej pokládke. Dajte si extrémne záležať na prvej doske profilu, ktorú inštalujete do rohu steny. Od nej sa totiž bude odvíjať celý drevený obklad. V ideálnom prípade by ste tatranský profil mali mať už natretý, aby bola ošetrená aj strana pokladaná smerom k stene.

Spôsoby fixovania dosiek profilu o podklad

Tatranský profil môžete o podkladovú konštrukciu fixovať viacerými spôsobmi. Tým najtradičnejším sú klinčeky s malou hlavičkou, ktoré sa nabíjajú na viaceré miesta pera dosky. Takisto môžete využiť montážne úchytky. Pri ich použití sa úchytky najskôr zasunú do drážky dosky a potom sa najčastejšie klinčekom pribijú o podkladovú konštrukciu.

montážne úchytky na tatranský profil

Fixovaním dosiek a zasúvaním pera do drážky postupujete po celej ploche steny až k poslednej doske, ktorej rozmer je často potrebné upraviť. Na to vám odporúčame priamočiaru pílu. Po jej položení je obklad steny tatranským profilom takmer hotový. Stačí už len nainštalovať drevené lišty do rohov.