Kefované a opaľované drevo

Povrchová úprava “kefovanie”

Ponúkame vám možnosť dodania tatranského profilu s povrchovou úpravou kefovania, kedy sa špeciálnymi kefami odstraňujú z dreva jeho mäkké povrchové vrstvy. Tak obklad nadobudne rustikály vzhľad. V prípade záujmu o túto povrchovú úpravu je účtovaný poplatok 3,50€/m2.

kefované drevo

Povrchová úprava “opaľovanie”

Dosky drevených obkladov možno upraviť aj nepravidelným opaľovaním plynovým horákom, čím sa na štruktúre dreva zvýraznia jeho rysy a zároveň nadobudne efekt ohorenia. Po opálení sa drevo kefuje, čím sa docieli jeho finálny vzhľad. Cena povrchovej úpravy 4,50€/m2.

opaľovaný profil

Uvedené úpravy možno aplikovať na každý drevený profil.